Kalendárium prírody – február 2023 (Martinské hole a Suchá Belá)